Tin tức

Đất ONT Là Gì – Điều Cần Biết Về Đất Ở Nông Thôn ONT

15/11/2022

1. Đất ONT Là Gì?

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013, phân loại đất ở Việt Nam bao gồm 3 loại chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Từng loại đất này đều được quy định viết tắt với một ký hiệu riêng trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính. Đất ONT là một trong số các ký hiệu được quy định có sự xuất hiện phổ biến. Vậy thì đất ONT là gì?

Theo đó, với thắc mắc ký hiệu đất ONT là loại đất gì, thì câu trả lời là: Đất ONT là ký hiệu viết tắt thể hiện cho đất thổ cư để ở tại khu vực nông thôn theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường và thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Đây là loại đất mà người sở hữu sẽ có quyền được sử dụng xây dựng nhà ở, ao, vườn, chuồng trại, các công trình phục vụ đời sống. Bên cạnh đó, trong trường hợp chưa xây dựng thì còn có quyền trồng cây hoặc các loại hoa màu.

Đất ONT là ký hiệu của đất ở tại nông thôn

2. Mục Đích Sử dụng Đất ONT Là Gì?

Song song với định nghĩa đất ONT là gì, thông tin về mục đích sử dụng đất ONT là gì cũng được nhiều người quan tâm.

Theo đó, sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, các cá nhân, hộ gia đình được sử dụng loại đất ONT này một cách phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Trong đó, để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình vườn, ao phục vụ đời sống là những mục đích sử dụng thường thấy.

Chuyên mục: Tin Báo Chí

Xây dựng nhà ở, vườn là mục đích sử dụng thường thấy của đất ONT

3. Các Quy Định Về Đất ONT Mới Nhất

Để không phải đối diện với những rắc rối liên quan đến vấn đề pháp luật, tránh sai phạm trong quá trình sử dụng đất, sau khi tìm hiểu đất ONT là đất gì, bạn cần biết được một số quy định về loại đất này ngay sau đây.

Về Thời Hạn Sử Dụng

Đất ONT sẽ được xác định thời hạn sử dụng tùy theo quy định, định hướng quy hoạch sử dụng đất tại từng tỉnh, thành phố. Về cơ bản, thời hạn sử dụng cho loại đất này khá lâu dài bởi đây là loại đất ở do cá nhân, hộ gia đình sử dụng.

thời hạn sử dụng đất ont

Về Vấn Đề Bồi Thường Khi Bị Thu Hồi

Với trường hợp đất ONT cần phải bị giải tỏa, thu hồi nhằm sử dụng để phục vụ cho mục đích trong xây dựng những công trình quốc phòng, an ninh,… thuộc sở hữu của nhà nước, chủ sở hữu của phần đất bị thu hồi sẽ được đền bù theo giá đất quy định của nhà nước.

Về Hạn Mức Giao Đất ONT

Hạn mức giao đất ONT cũng là một trong những thông tin được quan tâm khi tìm hiểu đất ONT là gì. Cụ thể, theo quy định của nhà nước, mỗi cá nhân, hộ gia đình sẽ được UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất ONT để làm nhà ở tại vùng nông thôn. UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ dựa theo quy hoạch phát triển nông thôn đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kèm theo đó dựa trên tình hình quỹ đất của địa phương hiện có cũng là một yếu tố khác. Về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất ONT, phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương mà ở từng nơi cũng sẽ có quy định khác nhau.

Mỗi cá nhân, hộ gia đình sẽ được UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất ONT

Về Việc Xin Cấp Phép Xây Dựng Đất ONT

Về quy trình xin cấp phép xây dựng đất, một ưu điểm của loại đất này là mọi công trình nhà ở nhỏ lẻ khu vực nông thôn đều không cần xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, theo Luật xây dựng 2014, trong trường hợp khu đất đó thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng khu chức năng đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền, thì chủ sở hữu sẽ không được phép xây dựng. Đi kèm với đó, cũng cần lưu ý rằng với các công trình xây dựng tại khu đất ONT sẽ không được phép xây cao quá 7 tầng.

Về Cách Tính Thuế Đất Ở Nông Thôn ONT

Về cách tính thuế đất ONT sẽ được tính theo công thức sau:

Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh – Số thuế được miễn, giảm (nếu có)

Trong đó:

Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất (đồng/m2) x Thuế suất

Các trường hợp sau đây sẽ không phải chịu thuế đất ONT khi có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền gồm có:

– Trường hợp sử dụng đất ONT vào mục đích công cộng, không phải mục đích kinh doanh.

– Trường hợp đất do cơ sở tôn giáo sử dụng.

– Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

– Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

– Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.

Ngoại trừ các trường hợp này, đối tượng nào sử dụng đất ONT sẽ phải chịu thuế theo đất phi nông nghiệp.

 

4. Một Số Câu Hỏi Về Đất ONT Thường Gặp

Ngoài nắm được thông tin đất ONT là gì, những giải đáp dưới đây cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại đất ở nông thôn này.

Sự Khác Nhau Giữa Đất ONT Và Đất Thổ Cư Là Gì?

Đất ONT và đất thổ cư có thể gây nhầm lẫn cho bạn, nhưng thực tế thì đây là hai loại đất có sự khác nhau. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua khái niệm và đặc điểm của đất ONT và đất thổ cư như sau:

– Đất ở nông thôn ONT là loại đất ở khu vực nông thôn được cá nhân, hộ gia đình dùng để xây dựng nhà ở hoặc các công trình phục vụ đời sống, ao, vườn,… nằm trên cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn. Loại đất ONT chỉ có giá trị tại nông thôn.

– Đất thổ cư hay đất ở, gồm đất ở tại nông thôn ONT và đất ở tại đô thị OĐT. Như vậy, đất thổ cư bao gồm cả đất ONT, đồng thời cũng được sử dụng để xây dựng nhà ở hoặc các công trình phục vụ đời sống và được pháp luật đất đai công nhận. Điểm khác biệt là trong khi đất ONT chỉ có giá trị tại nông thôn, thì đất thổ cư được cấp phép xây dựng nhà ở cho cả nông thôn và thành thị.

Cần phân biệt sự khác nhau giữa đất thổ cư và đất ONT là gì

Đất ONT Có Được Xây Nhà Không?

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT, quy định đất ONT được sử dụng xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho đời sống dân cư.

Nếu đất ONT không chỉ để ở mà còn được kết hợp ứng dụng thêm mục đích kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp (kể cả chung cư có mục đích hỗn hợp) thì cần kê khai rõ ràng mục đích sử dụng đất với mục đích chính là đất dùng để ở và kèm theo phải thống kê luôn cả mục đích phụ là đất kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp. Trường hợp này, chủ sở hữu đất phải có giấy tờ chứng minh việc sản xuất của mình là hoàn toàn hợp pháp và đã được chứng nhận của các cơ quan ban ngành.

Cùng với đó, theo Luật xây dựng đã sửa đổi và bổ sung, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có quy mô dưới 7 tầng. Và việc xây nhà ở nông thôn từ 7 tầng trở lên đều phải xin giấy phép xây dựng kể từ năm 2021.

Đất ONT Có Lên Thổ Cư Được Không?

Câu hỏi đất ONT có lên thổ cư được không cũng được không ít người quan tâm. Theo đó,

– Đất thổ cư để chỉ đất ở, gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị.

– Đất ONT là đất ở nông thôn được sử dụng xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho đời sống dân cư, hoặc kết hợp ứng dụng thêm mục đích kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, đất ở tại nông thôn cũng chính là đất thổ cư. Tức là người sở hữu có thể sử dụng cho mục đích xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng khác. Trước khi thực hiện việc xây nhà, người sử dụng không cần làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất ONT sang đất thổ cư.

Phí Đo Đạc Đất ONT Được Tính Như Thế Nào?

Phí đo đạc đất đai, trong đó có đất ONT được quy định không vượt quá 1.500 đồng/m2. Cụ thể, công thức tính phí đo đạc đất ở nông thôn ONT như sau:

Phí đo đạc = Số ngày thực hiện theo định mức x Tiền lương tối thiểu vùng x Hệ số điều chỉnh nhân công/máy móc.

Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể ở từng khu vực mà chi phí đo đạc này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Đất ONT Có Làm Sổ Đỏ Được Không?

Đối với vấn đề đất ONT có làm sổ đỏ được không, đất thổ cư gồm đất ONT và đất ODT sẽ được cấp sổ đỏ hay còn gọi là Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất khi đạt đủ các điều kiện và thủ tục pháp lý cần thiết. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện cùng Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp loại giấy tờ này cho người dân.

Đất ONT để chỉ mục đích sử dụng đất dùng làm đất ở tại khu vực nông thôn, nên trong sổ đỏ chỉ ghi là đất ở nông thôn. Chủ sở hữu nắm giữ sổ đỏ có thể mua bán, nhượng quyền hoặc trao tài sản thừa kế tùy theo nhu cầu.

Do vậy, người dân đang sử dụng đất ONT có đủ điều kiện mà chưa được cấp sổ đỏ thì có thể làm thủ tục xin cấp sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi của mình. Đồng thời, người mua đất khi mua đất ONT cũng phải lưu ý về loại giấy tờ này để tránh rủi ro về sau.

Đất ONT có được làm sổ đỏ

Có Nên Mua Đất ONT Hay Không?

Những năm gần đây, đất ONT với thế mạnh về quỹ đất lớn và giá mềm đã tạo nên sức hút với các nhà đầu tư bất động sản. Vậy có nên mua đất ONT hay không?

Nhìn chung, đất ở nông thôn ONT có các lợi ích như mức giá rẻ, có ưu thế về không khí, cảnh quan, hệ thực vật. Nếu bạn đang có mong muốn mua đất để xây dựng nhà ở, an cư hay để tích lũy tài sản, loại đất này có thể là một lựa chọn lý tưởng giúp bạn thực hiện được mục đích của bản thân.

Tuy vậy, dù có tiềm năng lớn nhưng nếu bạn muốn mua đất ở nông thôn (ONT) nhằm mục đích đầu tư thì nên tiến hành xem xét cẩn thận. Bởi thời gian để đất ONT tăng giá và sinh lời để bạn bán lại có thể diễn ra khá lâu và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mà nhiều khu vực đất ở nông thôn vẫn đang trong quá trình từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng.

Cùng với đó, nó cũng đang còn gặp phải những hạn chế và khá khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng có nhu cầu. Do vậy, việc mua đi bán lại trong một thời gian ngắn sẽ không thật sự khả quan.

—-
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ KHANG
🏢 Địa chỉ làm việc: 39 đường 3C, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP. HCM
+ Hotline: 039.373.9399
+ Email: sanbds.phukhang@gmail.com

Tin tức khác

Nhiều điểm mới trong mua bán bất động sản có hiệu lực từ 1/8

12/07/2024
Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 có hiệu lực thi hành sớm từ ngày 01/08/2024, quy định một số điểm mới trong kinh doanh bất động sản như việc thanh toán mua bất động sản phải chuyển khoản; giá mua bán trong hợp đồng phải ghi đúng thực tế; số tiền thanh toán ... Read more

Phân khúc bất động sản nào đang dẫn đầu thị trường Tp.HCM?

10/07/2024
Phân khúc bất động sản căn hộ đang dẫn dắt thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Bất động sản căn hộ được chú ý Kết thúc quý II/2024, toàn thị trường bất động sản (BĐS) phía Nam nói riêng và tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung ... Read more

Lễ Bàn Giao Sổ Hồng Cho Đại Diện KDC HVL (6)

10/07/2024
Tháng 7/2024   Chúc mừng KDC HVL (6) đã nhận sổ đúng tiến độ. Hiện các sản phẩm nhà tại KDC HVL (6) của Phú Khang Land đã được bàn giao và trở thành nơi an cư lập nghiệp cho nhiều khách hàng. Bất động sản Phú Khang rất vui đã giúp quý khách hàng ... Read more

Lễ Bàn Giao Sổ Hồng Cho Đại Diện KDC HVL (4)

10/07/2024
Tháng 07/2024   Chúc mừng KDC HVL (4) đã nhận sổ đúng tiến độ. Hiện các sản phẩm nhà tại KDC HVL (4) của Phú Khang Land đã được bàn giao và trở thành nơi an cư lập nghiệp cho nhiều khách hàng. Bất động sản Phú Khang rất vui đã giúp quý khách hàng ... Read more